Браншови стандарт за праховите покрития


Сдружение „Български врати, прозорци и фасади" /СБВПФ/ стартира разработката на браншови стандарт за праховите покрития. Стандарта ще обхване изискванията за полагането, поддържката на производствения процес и качеството на покритието върху алуминий и неговите сплави за архитектурни приложения.

За да се определи дали покритието отговаря на изискванията на клиента, резултатите трябва да бъдат измерими в съответствие с техническите спецификации. Работейки като гарант за клиенти, чиито продукти са покрити, стандарта ще дефинира изчерпателни изисквания за качество и ще следи тяхното съответствие. Проверките ще се извършват от СБВПФ. Това ще даде на купувачите на прахово покрит алуминий увереност, че ще получат висококачествен продукт с дългосрочна стойност и постоянно качество.

За постигането на тази цел, стандарта ще се ангажира по-специално с:

 

  • установяване на спецификации за процеси, продукти и тестове, които да се използват от праховите инсталации
  • разработване и усъвършенстване на тези спецификации
  • предоставяне на сертификати за прахови инсталации
  • тестване иодобряване на химикалиипокривни продукти, коитода се използват
  • да следи правилното прилагане на спецификациите в сертифицираните инсталации