Визия за развитие на БАФИ 2020-2025


Управителният съвет споделя с вас кои са основните теми, които смята за най-важни за работа в следващите години. В нея са посочени и дългосрочни цели отвъд мандата на настоящия  УС. Визията се актуализира в зависимост от промяната на бизнес средата и ние очакваме не само да ни подкрепите, но и да участвате с още предложения!