Енергийна ефективност, интелигентни сгради и възобновяема енергия

22.11.2012

ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ЗЕЛЕНА ТРАНСФОРМАЦИЯ НА ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА

Енергийна ефективност, интелигентни сградии възобновяема енергия

 
Тези горещи теми ще бъдат във фокуса на ежегодната изложба и конгрес за Югоизточна Европа. Те се организират от Виа Експо от 29-ти до 31-ви май 2013 г. в ИЕЦ, София.

Изявата е с бизнес насоченост и предлага отлична възможност за налагане на нови продукти и услуги, получаване на актуална информация за перспективните ниши, идеи за адаптация към пазарните промени, многобройни контакти с потенциални клиенти от чужбина и България.

 


НОВИТЕ
 АКЦЕНТИ ПРЕЗ 2013 г.  ИЗЛОЖБАТА

 

 • Интелигентни сгради иновативен начин на мислене и рентабилна инвестиция
  Благодарение на синхронизирания контрол на различните системи този тип сгради се отличават с несравним комфорт, високо качество на живот и ниски разходи.
  Браншове
  сградна автоматизация; мениджмънт на отоплението, охлаждането, осветлението , охраната и достъпауправление на потреблението на електроенергия, газ и водаИТ моделиране на сградитепасивни къщи,консултиране и проектиране и др. 

 

 • Eнергийна ефективност – нови подходи
  Наскоро приетата Директива от ЕК за енергийната ефективност посочва начините за реализиране на заложените цели – 3 % реновация на съществуващите сгради, енергийни одити и финансови инструменти.
  Браншове
  Когенерация, климатизация и осветление, съоръжения и услуги, термо помпи, изолации, финансови услуги и др.

  

 • Възобновяеми енергийни източници - неограничените ресурси
  Сградно-интегрираните фотоволтаици (BIPV) са най-бързо развиващият се сегмент във фотоволтаичната индустрия. Според експерти Югоизточна Европа се идентифицира като забележителни нови пазари”. Сътрудничеството между строителни компании, архитекти и доставчици на соларни компоненти предопределя бум в ръста на зелени сгради.
  Браншове
  : соларна, био-, хидро-, геотермална и вятърна енергия, енергия от отпадъци и електромобилност 

 

 • Австрийски павилион и Унгарско национално участие
 • Силна промоция в чужбина и България – над 100 партньори и медии
 • Паралелно събитие - 'Save the Planet' - управление на отпадъци 

 

КОНГРЕСЪТ

 • Водещи лектори от над 18 държави от Европейската комисия – Дирекция Енергетика, Европейски съвет за възобновяема енергия, Европейски съвет за енергийно ефективна икономика и др.
 • Агенцията по околна среда на САЩ ще организира обучителен семинар на тема "Получаване на биогаз от депата".

 

www.viaexpo.com