Заседание на УС


На 20.02.2013 г. се проведе заседание на Управителният съвет на организацията в гр. Петрич. Домакин на заседанието беше фирма "Етиком" ООД, управителят на която е г-н Иван Колев - член на УС.