Мисия, цели, дейности

МИСИЯ на Сдружение „Български врати, прозорци и фасади“

Нашата мисия е да създаваме по-добра бизнес среда за бранша, за да заеме заслужено и уважавано място в обществото.


ЦЕЛИ:

 • да защитава интересите на всички свои членове и обществото
 • да налага професионални стандарти и ясни правила за работа в бранша
 • да провежда целенасочена политика за ограничаване на сивия сектор в бранша
 • да работи за създаване на професионалисти в бранша и задържането им в България
 • да подобрява имиджа на бранша
 • да допринася за устойчив икономически растеж в браншаДЕЙНОСТИ:

 • Поддържа браншови Регистър на фирмите производители на прозорци, фасади и стъклопакети
 • Поддържа Регистър на правоспособните монтажници
 • Разработва системи за вътрешен производствен контрол в предприятията
 • Провежда активна политика за информиране и обучение на своите членове относно  законовата уредба и стандарти в бранша
 • Предоставя на своите членове консултантска и административно-правна помощ
 • Подпомага участието на фирмите-членове при участие в изложения в България
 • Подпомага своите членове при изпитвания и сертифициране на продукти в български и европейски лаборатории
 • Води активен диалог с държавните, областните и общинските органи и институции
 • Работи активно с контролните институции на държавната администрация
 • Поддържа отношения със сродни национални и международни организации
 • Разработва стратегия за създаване и обучение на кадри за нуждите на бранша
 • Разработва ръководства и правила за монтаж