Индикативна работна програма 2020 по професионални секции


ПС „ПРОЗОРЦИ"

 • Съгласуване  проекта за Наредба за монтаж на прозорци и врати заедно с ПС „Доставчици и търговски фирми"
 • Съвместно със сродни браншови организации да се работи относно засилване на контрола на продуктите
 • Спазване изискванията на системните доставчици по отношение на продукта (напр. усилващ профил)
 • Възможности за обучение на персонал
 • Работа по текущи проблеми и стандарти в Технически Комитет 96 "Врати, прозорци, капаци, строителен обков и окачени фасади" на БИС

 


ПС „ФАСАДИ"

 • Във връзка с липсата на изискване за оразмеряване на фасадни конструкции, усилено ще се работи в посока:
 • Заверени технически проекти с изчислена статика и натоварвания - инициатива с КАБ и НАГ.
 • Разработване на изисквания към инвеститорите за изготвяне на правилни и пълни задания и проекти
 • Приемане на писмени правила за приемане на качеството на извършена работа
 • Работа по програмата, приета в секция „Фасадни конструкции" към КСБ

 


ПС „ВРАТИ"

 • Разработване на стандарт за монтаж и поддръжка на врати с характеристики за устойчивост на огън и/или дим
 • Въвеждане на изискване за извършване на годишно техническо обслужване на пешеходни, индустриални и гаражни врати с автоматика, където съществува риск от причиняване на щети и нараняване на хора
 • След хармонизиране на стандарта за вътрешни врати е необходимо да се изготви национално приложение и да се проведат обучения на фирмите
 • Работа по стандарти в Технически Комитет 1 „Пожаро-и взривозащита" на БИС

 


ПС „СТЪКЛООБРАБОТКА" 

 • Работа по стандарти в Технически Комитет 7 на БИС; Актуализация и разпространение на списъка с приложимите стандарти за стъклени продукти през 2020
 • Превод на стандарти: БДС EN 16612:2019, БДС EN 16613:2019, БДС ISO 11479-2:2019, БДС ISO 11479-3:2019
 • Изготвяне на сборник с инструкции за безопасна работа в стъкларски цех
 • Разработка и съгласуване с другите професионални групи на правила за приемане на стъклени продукти на база стандарти и общоприети практики
 • Изготвяне на Наредба за безопасно остъкляване, която да бъде внесена за обсъждане и приемане в МРРБ

 


ПС „ДОСТАВЧИЦИ И ТЪРГОВСКИ ФИРМИ"

 • Изготвяне и внасяне за обсъждане и приемане от МРРБ, проект на Наредба за монтаж на прозорци и врати съвместно с  ПС „Прозорци". Наредбата ще включва изискванията относно избор на крепежни елементи, точки на захващане, начин на уплътняване по периферията от гледна точка на изискванията за водо- и пароизолация, и други
 • Съдействие на фирми за стартиране на производство относно нормативната база в България и други страни
 • Продуктови обучения на фирми за производство
 • Осъществяване на производствени одитиПС „ПРАХОВИ ПОКРИТИЯ"
 


 • Въвеждане/и разпространяване на стандарт за прахови покрития, наречен „Булкоут „ съвместно с БИС, стандарта за прахово боядисване на алуминий и неговите сплави за архитектурни приложения
 • Съдействие на фирми за внедряване на стандарта в производствата
 • Осъществяване на производствени одити, по предварителна заявка
 • Продължаване работата с Qualicoat (Европейски браншови стандарт)
 • Осъществяване на обектов контрол, по желание на инвеститора
 • Стартиране разработването на стандарт за прахово боядисване на стомана