Кодекс по етика в стопанската дейност


БАФИ  стартира процедура по актуализация на Кодекса по етика

След решение на Управителният съвет на БАФИ, стартираме процедура по актуализация на Кодекса по етика.

Най-късно през август до всички колеги ще бъде изпратено предложението на УС за актуализация на Кодекса, като ще очакваме Вашите предложения за допълнения и изменения.