Нова web страница на БАФИ


Стартираме процедура по подбор на фирми за изготвяне на новата web страница на БАФИУважаеми колеги,Във връзка с предстояща процедура по подбор на фирми за изработване на интернет страница на асоциацията, молим тези от Вас, които са доволни от фирмата изработила web страницата Ви, да ни изпратите...


Прочети още »

Кодекс по етика в стопанската дейност


БАФИ  стартира процедура по актуализация на Кодекса по етика След решение на Управителният съвет на БАФИ, стартираме процедура по актуализация на Кодекса по етика. Най-късно през август до всички колеги ще бъде изпратено предложението на УС за актуализация на Кодекса, като ще очакваме...


Прочети още »

ПС "Доставчици" с нов Председател


Професионална секция "Доставчици" избра нов председател и зам.-председател. Определиха се задачи до края на годината и календар на заседанията. 


Прочети още »

Предложение за изменение на чл. 200 от Кодекса на труда относно имуществената отговорност на работодателя при трудова злополука


БАФИ е в процес на подготовка на предложение за изменение на чл. 200 от КТ относно случаите, в които работникът/служителят е допринесъл за трудовата злополука  както и относно критериите, спрямо които се определя размерът на дължимото обезщетение. 


Прочети още »

Предложение на БАФИ за промени в Наредба Н-18 относно въвеждане на СУПТО


За тези, които са пропуснали брой 1, предложението ни е продиктувано от предстоящото задължение за въвеждане на СУПТО. То вече е внесено в Министерство на финансите и НАП. Провеждат се срещи за обсъждането му.      


Прочети още »

Визия за развитие на БАФИ 2020-2025


Управителният съвет споделя с вас кои са основните теми, които смята за най-важни за работа в следващите години. В нея са посочени и дългосрочни цели отвъд мандата на настоящия  УС. Визията се актуализира в зависимост от промяната на бизнес средата и ние очакваме не само да ни подкрепите, но и да...


Прочети още »

Индикативна работна програма 2020 по професионални секции


ПС „ПРОЗОРЦИ" Съгласуване  проекта за Наредба за монтаж на прозорци и врати заедно с ПС „Доставчици и търговски фирми" Съвместно със сродни браншови организации да се работи относно засилване на контрола на продуктите Спазване изискванията на системните доставчици...


Прочети още »

Стартира следващ етап на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


  МРРБ има готовност да продължи Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. БАФИ с представител в работната група!  


Прочети още »

Браншови стандарт за праховите покрития


Професионална секция „Прахови покрития" към СБВПФ разработи браншови стандарт за праховите покрития. Стандарта обхваща изискванията за полагане, проследяване на производствения процес и качеството на покритието върху алуминий и неговите сплави за архитектурни приложения. За да се...


Прочети още »

Подписано споразумение с БАИС


На 11.03.2019 г. Сдружение „Български врати, прозорци и фасади“ (СБВПФ) представлявано от председателя на управителния съвет Андон Тушев  и Българска асоциация за изолации в строителството (БАИС), представлявана от председателя на управителния съвет Диян Господинов подписаха...


Прочети още »