Предложение на БАФИ за промени в Наредба Н-18 относно въвеждане на СУПТО


За тези, които са пропуснали брой 1, предложението ни е продиктувано от предстоящото задължение за въвеждане на СУПТО. То вече е внесено в Министерство на финансите и НАП. Провеждат се срещи за обсъждането му.      


Прочети още »

Визия за развитие на БАФИ 2020-2025


Управителният съвет споделя с вас кои са основните теми, които смята за най-важни за работа в следващите години. В нея са посочени и дългосрочни цели отвъд мандата на настоящия  УС. Визията се актуализира в зависимост от промяната на бизнес средата и ние очакваме не само да ни подкрепите, но и да...


Прочети още »

Индикативна работна програма 2020 по професионални секции


ПС „ПРОЗОРЦИ" Съгласуване  проекта за Наредба за монтаж на прозорци и врати заедно с ПС „Доставчици и търговски фирми" Съвместно със сродни браншови организации да се работи относно засилване на контрола на продуктите Спазване изискванията на системните доставчици...


Прочети още »

Стартира следващ етап на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


  МРРБ има готовност да продължи Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. БАФИ с представител в работната група!  


Прочети още »

Браншови стандарт за праховите покрития


Професионална секция „Прахови покрития" към СБВПФ разработи браншови стандарт за праховите покрития. Стандарта обхваща изискванията за полагане, проследяване на производствения процес и качеството на покритието върху алуминий и неговите сплави за архитектурни приложения. За да се...


Прочети още »

Подписано споразумение с БАИС


На 11.03.2019 г. Сдружение „Български врати, прозорци и фасади“ (СБВПФ) представлявано от председателя на управителния съвет Андон Тушев  и Българска асоциация за изолации в строителството (БАИС), представлявана от председателя на управителния съвет Диян Господинов подписаха...


Прочети още »

Браншови стандарт за праховите покрития


Сдружение „Български врати, прозорци и фасади" /СБВПФ/ стартира разработката на браншови стандарт за праховите покрития. Стандарта ще обхване изискванията за полагането, поддържката на производствения процес и качеството на покритието върху алуминий и неговите сплави за архитектурни...


Прочети още »

Обучителен семинар за стъклопакети


Професионална секция "Стъкла" към сдружение "Български врати, прозорци и фасади", проведе практически семинар "Система за вътрешен производствен контрол за стъклопакети". Целта на семинара беше запознаване с изискванията по разработване и прилагане на Система за производствен контрол...


Прочети още »

4та национална конференция


От 11 до 13 ноември 2016 г., в х-л „Санкт Петербург" в град Пловдив се проведе 4та Национална конференция „Новости, тенденции и нормативни изисквания в производството на врати, прозорци и фасади", организирана от Сдружение „Български врати, прозорци и фасади".На конференцията...


Прочети още »

Нискорискова инвестиция с висока възвръщаемост: прозорецът в дома


Около 40% от енергията, която се използва в страните от ЕС, се употребява в сградите. В същото време около 40 до 45% от топлината в жилищата се губи през прозорците.  Ето защо е важно, наред с добрата изолация на стените и таваните, да се приложат и мерки за намаляване на енергийните загуби посредством...


Прочети още »