Обучителен семинар за стъклопакети


Професионална секция "Стъкла" към сдружение "Български врати, прозорци и фасади", проведе практически семинар "Система за вътрешен производствен контрол за стъклопакети". Целта на семинара беше запознаване с изискванията по разработване и прилагане на Система за производствен контрол на стъклопакети съгласно БДС EN 1279-6. Лектор беше г-н Енио Монято - експерт от италианската лаборатория Stacione Sperimentale del Vetro.

В семинарът взеха участие над 60 ръководители и служители, които пряко отговарят за прилагане и поддържане на СПК и оценката на съответствието при производството на стъклопакети.