Партньори


Партньорски организации:


  • Българска стопанска камара   www.bia-bg.com

  • Българска търговско-промишлена палата   www.bcci.bg

  • Конфедерация на работодателите и индустриалците в България   http://krib.bg/
Медийни партньори: