Правилник за производство

27.02.2012

На 16.02.1012 г. УС на Сдружението прие Правилник за условията и реда за производство на прозорци, фасади и стъклопакети.

На основание на Правилника Сдружението ще води публичен регистър на фирмите получили удостоверения за производство.