Предложение за изменение на чл. 200 от Кодекса на труда относно имуществената отговорност на работодателя при трудова злополука


БАФИ е в процес на подготовка на предложение за изменение на чл. 200 от КТ относно случаите, в които работникът/служителят е допринесъл за трудовата злополука  както и относно критериите, спрямо които се определя размерът на дължимото обезщетение. 


Документи