Предложение на БАФИ за промени в Наредба Н-18 относно въвеждане на СУПТО


За тези, които са пропуснали брой 1, предложението ни е продиктувано от предстоящото задължение за въвеждане на СУПТО. То вече е внесено в Министерство на финансите и НАП. Провеждат се срещи за обсъждането му.

 

 

 


Документи