Председател на СБВПФ


На 22.01.2016 г. за Председател на Сдружение "Български врати, прозорци и фасади" беше избран г-н Христо Щерев.

Поздравления и успешна работа!