Регионални работни срещи с фирми от бранша


Предстои провеждането на поредица от регионални работни срещи между УС и фирми от бранша

През м. септември и октомври ще се проведат поредица от работни срещи между УС на БАФИ и фирми от бранша. Срещите са планирани да се проведат в следните градове - Враца, Шумен, Стара Загора, Пловдив и София.

На тези срещи ще бъдат обсъдени правилата за приемане на стъкларски работи и наредбата за монтаж на врати и прозорци. Предложенията на работните групи ще бъдат изпратени предварително, за да може специалистите във фирмите да се запознаят с тях и направят конструктивни предложения за изменения и/или допълнения.

Фирмите от съответния регион ще получат допълнителни покани за мероприятията.