Сертификат за устойчивост на взлом на охранителните ролетки и ролетни врати на СААВ


Приключиха изпитанията за устойчивост на взлом на охранителните ролетки и ролетни врати на СААВ®.
Нотифицираната лаборатория Направление "Оценяване" на ТЕХНОТЕСТ удостовери устойчивост на взлом - клас RC 2, съгласно стандарт БДС EN 1627:2011. Връчването на Сертификата прави СААВ първата българска фирма със защитен и доказан клас на устойчивост на взлом.
По-този начин се покриват задължителните изисквания за такъв клас, произтичащи от Наредбата ЗА СИСТЕМИТЕ ЗА ФИЗИЧЕСКА ЗАЩИТА НА СТРОЕЖИТЕ .


За повече информация посетете нашият уеб сайт - www.saav-bg.com