Стандартен цвят - сив 7035


Отговаряйки на търсенето на пазара СААВ въвежда в гамата от предлаганите стандартни цветове за охранителни ролетки и навиваеми гаражни врати още един цвят без допълнително оскъпяване. Новият цвят е сив по каталог RAL 7035.


Успешно преминат годишен преглед на СУК ISO 9001-2008


На 17 Юли от сертифициращият орган се проведе годишен преглед на Системата за управление на качеството ISO 9001-2008. Проверката показа пълно съответствие с изискванията на стандарта на всички нива от предлагането,производството и монтажа на дограми, гаражни врати, щори и охранителни ролетки. Вече седма година СААВ успешно защитава името си на един от най-качествените производители и доставчици в бранша.