10 ГОДИНИ СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРСКИ ВРАТИ, ПРОЗОРЦИ И ФАСАДИ


На 17.01.2014 г. Сдружение „Български врати, прозорци и фасади" тържествено отпразнува своят 10 годишен юбилей, който се проведе в Гранд Хотел София. Имахме усоволствието да споделим празникът си с колеги и приятели, които са били до нас през всичките години.

След приветствената реч на г-н Димитър Иванов - Председател на Сдружението, бяха прочетени поздравителни адреси от г-н Петър Денев - Главен секретар на Българска стопанска камара, г-жа Ирен Дабижева - Изпълнителен директор на Български институт за стандартизация и Бъллгарска асоциация за изолации в строителството.

Сдружението ни получи почетна грамота и медал от ръководството на Българска стопанска камара, за последователна дейност и резултати, допринесли Сдружението да се наложи в обществото като уважавана и предпочитана работодателска отганизация.


По-рано в същият ден се проведе поредно Годишното Общо събрание на Сдружение "Български врати, прозорци и фасади".

На събранието за Председател беше преизбран г-н Димитър Иванов.

И тази година членовете на Сдружение "Български врати, прозорци и фасади" си поставиха високи цели и задачи, които трябва да бъдат постигнати. Основната цел на Сдружението е да съдейства на членовете си да развият иновативна експортна политика.

Организацията ще продължи да предоставя услуги за фирмите от бранша като защитава общите интересите на членовете и на предприятията, които са в сферата на производството, търговията и монтажа на врати и прозорци, да проучва правните, техническите, икономическите, финансови, митнически, екологични и други проблеми, свързани с производството на врати и прозорци и да предлага разрешаването им, в това число и като предлага промени в законодателството.
Стремежът на Сдружението да подпомага професионалното развитие на своите членове и добрите делови взаимоотношения, както между тях, така и на външните пазари, ще постигнем чрез поддържане на контакти и сътрудничество с институциите определящи режимите на производство, търговия и монтаж на врати и прозорци в ЕС и други страни.