Структура

Управителен съвет

Тихомир Зарков

Председател на УС и Председател на ПС "Прахови покрития"

Димитър Иванов

Заместник-председател на УС

Веселин Йорданов

Заместник-председател на УС

Марияна Господинова

Председател на ПС "Стъклообработка"

Димитър Димитров

Председател на ПС "Врати"

Климентин Чернев

Председател на ПС "Доставчици"

Георги Георгиев

Председател на ПС "Фасади"

Контролен съвет

Христина Масларова

Росен Яньов

Руслан Нейчев

Главен секретар

Вирджиния Йонкова

Главен секретар