АЛДО ООД

  • Home
  • Members
  • АЛДО ООД
АЛДО ООД
Плевен
Прозорци и врати

Фирма „АЛДО” ООД – гр. Плевен е създадена в края на 1994 г. с предмет на дейност „Производство, доставка и монтаж на алуминиева дограма”. В последствие бе внедрено и развито изработване на стъклопакети, а от 1997 г. дейността на фирмата се разшири и с производство и монтаж на PVC дограма. Фирмата е със 100% частен капитал. Основана е и е собственост на двама съдружника – физически лица с равно дялово участие. Ръководител на фирмата е инж. Борислав Борисов – проектант по промишлено и гражданско строителство, а съдружник е арх. Красимир Попов – проектант.

Производствената си дейност фирмата започна с двама работника, като в момента по безсрочни трудови договори към нея работят 26 човека.

„АЛДО” ООД има собствена производствена база, състояща се от 3780 м2 земя, върху която са изградени едно производствено и едно складово хале с площ 505,20 м2 и трафопост. Производственото хале е оборудвано с машини за производство на алуминиева, PVC дограма и стъклопакети. Притежаваме и определен брой металообработващи машини, които се използват в помощ на основното производство. Всички работници притежават удостоверения за придобита квалификационна група по безопасност на труда при експлоатация на електрически уредби, машини и съоръжения, издадени от Министерство на труда и социалната политика РЦКП – гр. Плевен. За обслужване на производствения персонал за доставка и монтаж на готовите изделия, фирмата ни е закупила и притежава четири микробуса и два камиона.

Необходимите материали за производството са на водещи в отрасъла европейски фирми и се доставят чрез български търговски фирми.

за стъклата:
– GLAVERBEL – Чехия
– GUARDIAN – Унгария

за алуминиевата дограма:
– SCHUCO – Германия
– REYNAERS – Белгия
– WICONA – Австрия
– ALUMIL – Гърция
– ETEM – Гърция

за PVC дограмата профили SALAMANDER – Германия и обков от ROTO – Германия.

Производственият и обслужващ персонал работи на високо професионално ниво, в резултат на което фирмата няма рекламации от клиенти от създаването си до сега.

Постоянното, макар и с невисоки темпове нарастване на обема на производство, е характерна черта за периода на съществуването на фирмата. Производството е предназначено главно за вътрешния пазар. Фирмата е произвеждала дограма и стъклопакети за Русия.

Фирмата ни няма задължения към други юридически и физически лица и бюджета на Република България.

„АЛДО” ООД има сключени договори за производство и монтаж за няколко сериозни за бранша обекти, приети оферти и покани за офериране производство на дограма за други.

Previous Post
Newer Post
This site is registered on wpml.org as a development site.