П.А.К. 1 ООД

П.А.К. 1 ООД
София
Предлага продукти от всички категории

“П.А.К. 1” ООД е фирма с натрупан опит  и с амбиции да задоволява нарастващите изисквания за професионализъм и отлично изпълнение на поръчките на своите клиенти.
Създадена е през април 2000 година в София, България, и до този момент се утвърди като една от коректните фирми за производство на алуминиева и ПВЦ дограма, окачени фасади, ветнилируеми фасади от керамика и еталбонд.

10-годишният опит в областта на строителството прави “П.А.К. 1” ООД крайно необходим партньор днес – с уменията и възможностите си, с  работния потенциал, с постиженията и бъдещото развитие и усъвършенстване във всички приложими области, които са ключ към икономически  пълни решения. В областта на жилищното строителство се очертават тенденции към покупка на жилища и търговски обекти, както и динамична практика за основно ремонтиране на съществуващи такива, поради което голям дял от дейността на фирмата се пада на производството и монтажа на алуминиеви и ПВЦ дограми на жилищни кооперации, административни и офис сгради.
Финансовата сила на фирмата, креативните възможности и отговорността на управляващия екип са й спечелили имиджа на коректен партньор, за който приоритетни са интересите на клиента.
Определящите характеристики на фирмата ни са: съвременният мениджмънт, качественото изпълнение в срок на строителните обекти, контролът върху цените, комплексната координация на строителните процеси, коректните взаимоотношения с клиентите.

Компетентният съвет и обезпеченият квалифициран проект формират основата за всякакво успешно сътрудничество. “П.А.К. 1” ООД е правилният партньор в това отношение. От гледна точка на точността, икономиката /стопанисването/ и качеството “П.А.К. 1” ООД има поредица от постижения и компетентни решения, присъщи на една добра фирма. Клиентите са в добри ръце тук.
Ориентацията към клиента е най-високият приоритет на “П.А.К. 1” ООД. Без значение колко необикновено или специално би могло да бъде желанието му, “П.А.К. 1” ООД се грижи за задоволяване на конкретните му задания.
“П.А.К. 1” ООД работи с цени, които са средни за пазара, пряко свързани с тенденциите на развитието му и формирането им е възможно благодарение на високата конкурентоспособност на дружеството.

Стратегия за развитие в бъдеще
Нарастващата конкуренция  води до все по-високи очаквания на потребителите по отношение на качеството. Това е причина една от основните цели на “П.А.К. 1” ООД да бъде непрекъснатото подобряване на качеството и по-пълното удовлетворяване на потребителите, както и на собствениците и персонала.
Друга цел на фирмата е да бъде конкурентноспособна и да поддържа добри икономически показатели, като увеличава рентабилността на производството.

Една от задачите на собствениците на “П.А.К. 1″ ООД е да разшири пазарите си както в България, така и извън нея, като едновременно с това ще се увеличава и персоналът на фирмата съответно на броя на обектите.
Маркетинговата стратегия на фирмата се изразява в приспособяването на производството и пласмента към потребностите и оценките на клиентите, при това по-добре, в сравнение с конкурентите, като се изхожда от суверенитета на потребителя и неговото максимално благополучие. Това се постига чрез комплекс от маркетингови проучвания, непрекъснат анализ и контрол на потребителското търсене, разширяване на пазара, реклама на фирмата.

„П.А.К. 1″ ООД е разработил и внедрил Система за управление /СУ/ съгласно ISO 9001:2000.
Основна цел на изградената и внедрена СУ е да гарантира, че изискванията на клиента са определени и изпълнени по начин, ниво на качество и в срокове, гарантиращи неговото удовлетворение.
Системата за управление на „П.А.К. 1 ” ООД е сертифицирана от TUV CERT  клон за България на TUV NORD CERT GmbH  с дата на първоначално одобрение – 17.09.2007 г.
Сертификат рег.№44100071114 и доклад от одит №35017111.

Предишна новина
Следваща новина
This site is registered on wpml.org as a development site.