History

Who are we?

Bulgarian Doors and Windows Association /BDWA/ is established in 2004 and it’s a regular member of European branch organization European Plastic Windows /EPW/, Germany, Bulgarian Industrial Association and Bulgarian Chamber of Commerce and Industry. The Association conducts by its General Assembly, the Managing Board, the Controlling Board and the Chairman.


BDWA is a non-profit organization that unites Bulgarian and foreign companies, specialized in producing, trading and importing of doors, windows, locking systems, casings, profiles, insulating glass, grommets and production machinery. The high professionalism and the good reputation of the members of the Association are a premise for achievement of the ambitious tasks and objectives which were the reasons for the incorporation of the organization.

What we offer

protection of the interests of the companies in the country
maintains dialogue with the governmental institutions protecting the legal rights of its members
investigates and assists in solving cases, related to the legal, economical, financial, ecological, customs and other aspects of the trade activity

As well as a number of other services necessary in the international trade of Bulgarian companies

Каква е нашата цел?

Асоциацията има за цел да предоставя на фирмите от бранша информация за последните тенденции в дизайна на продуктите, новите материали, технологии и оборудване, за новите тенденции на пазара, за проектни решения. Членовете на асоциацията са подписали кодекс по етика в стопанската дейност, ръководени от желанието за изграждане на условия за коректни пазарни отношения, утвърждаване на принципите на лоялната конкуренция и съобразяване с изискванията на добрите практики, утвърдени във вътрешните и международните стопански взаимоотношения, като придават особено значение на принципите на етиката в стопанската дейност.

БАФИ проучва възможности за реализиране на проекти с външно финансиране или субсидиране по програми на международните финансови институци или други неправителствени организации. Това е атрактивна перспектива за много от българските фирми, работещи в сферата на производството, тъй като може да осигури достъп до кредитни линии и свежи пари за развитие на бизнеса.

В офисa се осигуряват консултантски, информационни и други видове услуги на фирмите, членуващи в БАФИ. Управителният съвет и служителите на в офисите на Сдружението са готови да направят проучване по всеки възникнал делови въпрос и да предприемат съответните законосъобразни действия, за да защитят интересите на обединените в БАФИ предприятия за врати и прозорци.
Ние предлагаме на всички наши партньори сътрудничество по всички общи въпроси, в името на подобряване на бизнес-климата и повишаване качеството на предлаганите услуги и продукти.

Main objectives of the Association

Purposes

Activities

Purposes

да защитава интересите на всички свои членове и обществото
да налага професионални стандарти и ясни правила за работа в бранша
да провежда целенасочена политика за ограничаване на сивия сектор в бранша
да работи за създаване на професионалисти в бранша и задържането им в България
да подобрява имиджа на бранша
да допринася за устойчив икономически растеж в бранша

Activities

Поддържа браншови Регистър на фирмите производители на прозорци, фасади и стъклопакети
Поддържа Регистър на правоспособните монтажници
Разработва системи за вътрешен производствен контрол в предприятията
Провежда активна политика за информиране и обучение на своите членове относно законовата уредба и стандарти в бранша
Предоставя на своите членове консултантска и административно-правна помощ
Подпомага участието на фирмите-членове при участие в изложения в България
Подпомага своите членове при изпитвания и сертифициране на продукти в български и европейски лаборатории
Води активен диалог с държавните, областните и общинските органи и институции
Работи активно с контролните институции на държавната администрация
Поддържа отношения със сродни национални и международни организации
Разработва стратегия за създаване и обучение на кадри за нуждите на бранша
Разработва ръководства и правила за монтаж

Memrbers’ opinions


Участвам просто защото така трябва, чисто на принципна основа.

Джон

Компания

Полезно, защото съм убеден, че само заедно с повечето колеги и фирми от бранша можем да защитаваме интересите си. Опознаването, сътрудничеството и обмяната на опит с другите членове на асоциацията.

Мария

Компания

Всички основни фирми в бранша са членове на организацията. Поддържане на контакти с най-важните фирми бранша.

Иван

Компания

Една организация, в която има общи и обединяващи всички членове цели и интереси. За мен единствената организация, към която мога да се обърна за защитита интересите ни пред държавата.

Петър

Компания

Тази организация не е частна фирма и мога да се обърна към нея за обективно мнение.

Стефани

Компания

Най-ценното предимство от членството в асоциацията е да се контактува с браншовата общност, да се обменя опит и създават връзки между членовете. Много полезна е възможността да се събира, анализира и предоставя на членовете на асоциацията информация за нормативната база на бранша.

Елица

Компания

This site is registered on wpml.org as a development site.